แท็กซี่หาดใหญ่ 081-748-9911

แบ่งปัน

หาดใหญ่?? สนามบิน 250 บาท

 • ตัวเมือง?? สนามบิน 250 บาท
 • ม.อ.?? สนามบิน 250 บาท
 • บขส?? สนามบิน 250 บาท
 • แยกคลองหวะ?? สนามบิน 250 บาท
 • Central Festival?? สนามบิน 250 บาท (รับหน้าห้าง)
 • ทุ่งรี?? สนามบิน 250 บาท
 • คอหงส์?? สนามบิน 250 ? 300 บาท
 • บ้านพรุ?? สนามบิน 250 ? 300 บาท
 • คลองเตย?? สนามบิน 250 ? 300 บาท
 • คลองแห?? สนามบิน 250 ? 300 บาท
 • หาดใหญ่?? 3 เขา?700 บาท
 • หาดใหญ่?? 4 เขา 1,000 บาท

สงขลา?? สนามบิน 500-600 บาท

 • หาดใหญ่?? สงขลา 500 บาท
 • ห้าแยกเกาะยอ?? สนามบิน 500 บาท
 • ม.ทักษิณ?? สนามบิน 500 บาท
 • ราชภัฏ?? สนามบิน 500 บาท
 • ดาวนายร้อย?? สนามบิน 500 บาท
 • ฐานทัพเรือสงขลา?? สนามบิน 500 บาท (PTTEP Heliport)
 • สระบัว?? สนามบิน 600 บาท
 • ทุ่งหวัง?? สนามบิน 600 บาท

ด่านนอก?? หาดใหญ่?700 บาท

 • ด่านนอก ? สนามบิน 800 บาท
 • ด่านนอก ? สงขลา 1,200 บาท
 • ด่านนอก ? เกาะยอ 1,200 บาท

หาดใหญ่ ? ตลาดน้ำคลองแห 300 บาท (ตามเวลารอ)
หาดใหญ่ ? สวนสัตว์สงขลา 600 บาท (ตามเวลารอ)
หาดใหญ่ ? น้ำตกโตนงาช้าง 900 บาท (ตามเวลารอ)
หาดใหญ่ ? สวนน้ำ 600 บาท (ตามเวลารอ)
หาดใหญ่ ? เขาตังกวน 600 บาท (ตามเวลารอ)
หาดใหญ่ ? เกาะยอ 500 บาท
หาดใหญ่ ? นาหม่อม 400 บาท
หาดใหญ่ ? วัดอาจารย์ทอง 400 บาท (ตามเวลารอ)
หาดใหญ่ ? วัดขวด 900 บาท
หาดใหญ่ ? วัดนาทวี 1,000 บาท
หาดใหญ่ ? วัดท่าท้อน 300 บาท (ตามเวลารอ)
หาดใหญ่ ? วัดเจดีย์สแตนเลส 500 บาท (ตามเวลารอ)
หาดใหญ่ ? ไหว้พระบนเขา 700 บาท ( 3 เขา)
หาดใหญ่ ? วัดทรายขาว 1,200 บาท
หาดใหญ่ ? วัดอ่างทอง 1,200 บาท
หาดใหญ่ ? วัดคงคาเลียบ 500 บาท
หาดใหญ่ ? วัดพระโค๊ะ 1,200 บาท
หาดใหญ่ ? วัดแม่ชี 700 บาท
หาดใหญ่ ? วัดพระธาตุ (นครศรีธรรมราช) 2,500 บาท
หาดใหญ่ ? สิงหนคร 600 บาท
หาดใหญ่ ? ม่วงงาม 800 บาท
หาดใหญ่ ? สทิงพระ 900 บาท
หาดใหญ่ ? กระแสสินธุ์ 1,300 บาท
หาดใหญ่ ? ระโนด 1,700 บาท
หาดใหญ่ ? บ้านพรุ 250 บาท
หาดใหญ่ ? ทุ่งลุง 400 บาท
หาดใหญ่ ? คลองแงะ 500 บาท
หาดใหญ่ ? ปริก 500 บาท
หาดใหญ่ ? สะเดา 700 บาท
หาดใหญ่ ? ด่านนอก 700 บาท
หาดใหญ่ ? ปาดังเบซาร์ 700 บาท
หาดใหญ่ ? ควนมีด 500 บาท
หาดใหญ่ ? จะนะ 600 บาท
หาดใหญ่ ? นาทวี 1,000 บาท
หาดใหญ่ ? เขาน้ำค้าง 1,500 บาท
หาดใหญ่ ? สะกอม 1,000 บาท
หาดใหญ่ ? เทพา 1,400 บาท
หาดใหญ่ ? สะบ้าย้อย 1,500 บาท
หาดใหญ่ ? รัตภูมิ 400 บาท
หาดใหญ่ ? สตูล 1,200 บาท (ตัวเมือง)
หาดใหญ่ ? ละงู 1,700 บาท
หาดใหญ่ ? ปากบารา 1,700 บาท (ท่าเรือ)
หาดใหญ่ ? ตำมะลัง 1,700 บาท (ท่าเรือ)
หาดใหญ่ ? ควนเนียง 500?บาท
หาดใหญ่ ? ปากพะยูน 1,200 บาท
หาดใหญ่ ? พัทลุง 1,500 บาท
หาดใหญ่ ? บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน 1,600 บาท (ตามเวลารอ)
หาดใหญ่ ? ทะเลน้อย 1,700 บาท
หาดใหญ่ ? ตรัง 1,800 บาท
หาดใหญ่ ? กระบี่ 3,600 บาท
หาดใหญ่ ? พังงา 4,500 บาท
หาดใหญ่ ? ภูเก็ต 5,500 บาท
หาดใหญ่ ? นครศรีธรรมราช 2,500 บาท
หาดใหญ่ ? สุราษฏร์ธานี 3,500 บาท
หาดใหญ่ ? ชุมพร 6,000 บาท
หาดใหญ่ ? ประจวบฯ 7,000 บาท
หาดใหญ่ ? กรุงเทพ 9,000 บาท
หาดใหญ่ ? ปัตตานี 1,800 บาท (เฉพาะกลางวัน)
หาดใหญ่ ? ยะลา 2,000 บาท (เฉพาะกลางวัน)
หาดใหญ่ ? นราธิวาส 3,500 บาท (เฉพาะกลางวัน)
หาดใหญ่ ? โกลก 4,500 บาท (เฉพาะกลางวัน)