แท็ก: บนเขา

เจดีย์สแตนเลส-พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ-ไตรมงคล-หาดใหญ่-สงขลา

(Thailand Stainless Temple) เจดีย์ส่วนใหญ่ในเมืองไทยนับตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาถึงปัจจุบัน ล้วนแต่เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน แต่กระนั้นก็ยังมีเจดีย์อีกจำนวนหนึ่งที่สร้างด้วยวัสดุที่แตกต่าง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ ?เจดีย์สเตนเลส? ของเมืองหาดใหญ่ ที่ได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์สเตนเลสองค์แรกของโลก เจดีย์สเตนเลสองค์นี้ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ?พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพไตรมงคล? แต่คนส่วนใหญ่นิยมเรียกกันว่า ?เจดีย์สเตนเลส? หรือ ?วัดสเตนเลส? เจดีย์สเตนเลสตั้งอยู่บนยอดเขาคอหงส์ ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา?เจดีย์องค์นี้ชื่อว่าเป็นเจดีย์สเตนเลสองค์แรกของโลก สร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ปี...

พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม – หาดใหญ่

พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม (หยกขาว) ตั้งอยู่ริมถนนกาญจนวนิช บนเส้นทางหาดใหญ่-จังหวัดสงขลา ห่างจากตัวเมือง หาดใหญ่ 6 กิโลเมตร มีทางขึ้นเขาทางด้านสวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่ ประมาณ 2 กิโลเมตร ก็ถึงศาลเจ้าแม่ กวนอิม องค์เจ้าแม่กวนอิมทำจากหยกสีขาวใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นสถานที่เคารพของทั้งคนไทยและชาว ต่างชาติ บนศาลเจ้าแม่กวนอิมสามารถมองทิวทัศน์ของ ตัวเมืองหาดใหญ่และพื้นที่โดยรอบได้อย่างสวยงาม พระโพธิสัตว์กวนอิม นอกจากจะเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามบนดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังเป็นที่ประดิษฐานเหล่าเทพเจ้าในตำนานความเชื่อของชาวจีนที่มีมากที่สุดอีกด้วย ตำหนัก พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ได้กำหนดจัดสร้างขึ้นบนเขาคอหงส์...

พระพุทธมงคลมหาราช – บนเขาหาดใหญ่

พระพุทธมงคลมหาราช ประดิษฐานอยู่บนบนยอดเขาคอหงษ์ ในบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อพระพทุธรูปประจำเมืองหาดใหญ่ ตามหนังสือที่ รล ๐๐๐๓/๑๕๓๕๙ พระราชทาน ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีสมเด็จพระญารสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังคปรินายก เสด็จเป็นองค์ประธาน พิธีเททองพระหัตถ์ พระพุทธมงคลมหาราช ณ มณฑลพิธีพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๓ จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระเกตุมาลา เมื่อวันพฤหัสที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ลองมาชมภาพบรรยากาศ...

ท้าวมหาพรหม – หาดใหญ่

บนยอดเขาชุมสัก ภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นที่ประดิษฐานของ ?ท้าวมหาพรหม? พระผู้สร้างสรรพสิ่งต่าง ๆ บนโลกนี้ ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู จึงมีผู้นิยมมากราบไหว้ขอพรให้ประกอบกิจการงานประสบความสำเร็จดังใจหวัง โดยภายในบริเวณเดียวกัน ยังมีเทพสูงสุดของศาสนาฮินดูและช้างเอราวัณขนาดใหญ่อีกด้วย ซึ่งนอกจากภูมิสถาปัตและสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นสวยงามแล้ว ยังเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมักบันทึกภาพความประทับใจของทิวทัศน์ เนื่องจากสามารถมองเห็นทั้งตัวเมืองหาดใหญ่ที่แน่นขนัดด้วยอาคารบ้านเรือน และทะเลสาบสงขลาที่เห็นอยู่ไกล ๆ ได้อย่างสวยงามชัดเจนมาก ศาลท้าวมหาพรหมสวนสาธารณะหาดใหญ่ ขึ้น บันไดข้างช้าง 3 เศียรมาแล้วจะเห็นศาลท้าวมหาพรหมอยู่กลางลานกว้าง เป็นลานที่สามารถมองเห็นพระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่อยู่อีกด้านหนึ่งของ เขาลูกนี้ ท้าวมหาพรหม ภาย...