แท็ก: บันหลีเฮง

บันหลีเฮง ไอติมถั่วเขียวโบราณ 80 ปี เมืองสงขลา

บันหลีเฮง ร้านขายไอศครีมถั่วเขียวโบราณ 80 ปี หวานเย็น ไข่แข็ง ทรงเครื่อง เป็นสูตรของมณฑลฮกเกี้ยน โดย อาก๋ง อาม่า ของ คุณไชยวัฒน์ อัครวิเนค?ได้เดินทางจาก มลฑลฮกเกี้ยน จีนแผ่นดินใหญ่ ด้วยเรือสำเภาขนาดใหญ่ มาตั้งถื่นฐาน ณ บ่อยาง เมื่อปี พ.ศ.2473 ในสมัยนั้นการค้าขายบริเวณถนนเก้าห้องมีความเจริญรุ่งเรืองมาก นับเป็นชุมทางการค้าของคนจีนเลยทีเดียว?...