แท็ก: พระใหญ่

วัดหัวถนน-พระบรมสารีริกธาตุ พระใหญ่ อ.สะเดา จ.สงขลา

"วัดหัวถนน" เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่บนถนนกาญจนวนิช ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา ด้วยเพราะวัดแห่งนี้มีการสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าวัด ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ขับรถ นั่งรถผ่านก็จะมีการแวะไหว้พระ ทำบุญที่วัดแห่งนี้อยู่บ่อยๆ นอกเหนือจากความสวยงามของพระประธานสี่ขาวองค์ใหญ่แล้ว ภายใต้สถานที่ประดิษฐานองค์พระองค์ใหญ่ยังมีความน่าสนใจไม่น้อย โดยภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเจ้าอาวาสวัดหัวถนนได้อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย เมื่อต้นปี 2555 นี่เอง และนำมาประดิษฐานไว้บนชั้น 2 ขององค์พระที่มีขนาดใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา นอกจากนี้แล้วบริเวณโดยรอบขององค์พระยังมีรูปปั้นองค์พระ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังจากทั่วสารทิศให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคล และด้านบนสุดสามารถเดินเวียนรอบองค์พระ ไหว้พระประจำวันเกิดกันด้วย ...

วัดปลักคล้า – วัดพระใหญ่ – คลองหอยโข่ง สงขลา

วัดปลักคล้า คือหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ของอำเภอคลองหอยโข่ง มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่อย่างมากมายโดยเฉพาะความตระการตาของพระพุทธลาภดำรงค์หรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า พระใหญ่ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว่า 8 เมตร สูง 12 เมตร และวิหารพระประธานกว้าง 45 เมตร ยาว 35 เมตร สร้างโดยพระครูวีระเขมคุณ (หลวงพ่อกล่อม เขมวิโร) เจ้าอาวาสวัดเพื่อสร้างไว้เป็นที่ระลึกของศาสนาและให้บ้านรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทั้งชาวมาเล ชาวสิงคโปร์และชาวจีนได้สักการะบูชา พระพุทธลาภดำรงค์นั้นสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2529...

พระพุทธมงคลมหาราช – บนเขาหาดใหญ่

พระพุทธมงคลมหาราช ประดิษฐานอยู่บนบนยอดเขาคอหงษ์ ในบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อพระพทุธรูปประจำเมืองหาดใหญ่ ตามหนังสือที่ รล ๐๐๐๓/๑๕๓๕๙ พระราชทาน ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีสมเด็จพระญารสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังคปรินายก เสด็จเป็นองค์ประธาน พิธีเททองพระหัตถ์ พระพุทธมงคลมหาราช ณ มณฑลพิธีพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๓ จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระเกตุมาลา เมื่อวันพฤหัสที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ลองมาชมภาพบรรยากาศ...