แท็ก: สระนำ

สวนน้ำ – สงขลา

มิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของชาวสงขลากับสวนน้ำ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคใต้ เปิดให้บริการอย่าง เป็นทางการในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยมี นายพิศาล ทองเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดสวนน้ำ สวนสัตว์สงขลา นายภิมุข สิมะโรจน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า สวนน้ำ สวนสัตว์สงขลา ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลภายใต้โครงการไทย เข้มแข็งให้ดำเนินการก่อสร้างสวนน้ำ บริเวณจุดชมวิวเดิม มีพื้นที่กว่า ๙...