แท็ก: สวนสัตว์สงขลา

สวนสัตว์ – สงขลา

สวนสัตว์สงขลา อยู่ ท่ามกลางขุนเขาและโอบล้อมด้วยทะเลสาบสงขลา บนพื้นที่ 878 ไร่ ติดแหลมสมิหลา มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นสะพานติณสูลานนท์ ตัวเมืองสงขลา และทะเลอ่าวไทย เป็นแหล่งอนุรักษ์เพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากทางใต้ของไทย นอกจากนี้ทางสวนสัตว์มีสถานที่ทำละหมาดสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามไว้ให้ บริการอีกด้วย สวนสัตว์สงขลา ตั้งอยู่เลขที่ 189 ถนนสงขลาจะนะ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร. (074) 336-268 , (074) 336-038 โทรสาร...

สวนน้ำ – สงขลา

มิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของชาวสงขลากับสวนน้ำ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคใต้ เปิดให้บริการอย่าง เป็นทางการในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยมี นายพิศาล ทองเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดสวนน้ำ สวนสัตว์สงขลา นายภิมุข สิมะโรจน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า สวนน้ำ สวนสัตว์สงขลา ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลภายใต้โครงการไทย เข้มแข็งให้ดำเนินการก่อสร้างสวนน้ำ บริเวณจุดชมวิวเดิม มีพื้นที่กว่า ๙...